Bli medlem

Välkommen att bli medlem i vårt nätverk!

Det kostar ingenting att bli medlem. Medlemskap gäller kalenderårsvis. Du får varje år en ny förfrågan om medlemskap som skickas till din e-postadress.

Som medlem kan du påverka vår verksamhet genom att på olika sätt bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang.
Du kan även anmäla dig som kontaktperson för ett nätverk eller förening.

Hemmaföräldrars nätverk är ett landsomfattande nätverk av engagerade personer och är en svensk förening som arbetar för att stötta föräldrar i deras föräldraskap ur ett forskningsbaserat perspektiv.