Stå upp för dagbarnvårdarna och den pedagogiska omsorgen!

Madeleine LidmanEfter valet 2014 började de rödgröna politikerna i kommunerna att sänka ersättningen till familjedaghemmen för att svälta ut dem. Men varför är alliansen så tyst, frågar Madeleine Lidman.

Läs mer >>