Professor: Inför frivillig sambeskattning

Två parallella trygghetssystem inom skatte- och familjepolitiken skulle lösa många politiska motsättningar, skriver Jan Blomgren.

Läs mer >>