Tänker ni inte på hennes sociala förmåga?

Claudia Galli Concha säger ifrån:
Den vanligaste frågan när jag berättar att jag har mina barn hemma är
-Varför då? När jag har svarat på det så kommer nästa fråga som 8 gånger av 10 är -Men hur tänker du kring deras sociala förmåga? Det är ju jätteviktigt att dom lär sig sociala koder?

Läs mer >>

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla.