hemmaföräldrarJämställdhetkvinnodagen

Kvinnodagen – dags att myndigförklara kvinnor

Idag är det internationella kvinnodagen och många politiska partier försöker övertrumfa varandra i att bestämma ÅT oss kvinnor hur vi ska leva våra liv. Vi förstår ju inte bättre, så de politiska ramarna måste hela tiden snävas åt så att vi med bestämd hand ska styras ovanifrån av makten. Tack men nej tack, det vi kvinnor behöver är istället att bli myndigförklarade och få vår frihet åter.

Mer tvångskvotering av föräldradagar, kortad föräldraförsäkring så fler kvinnor inom vård och omsorg tvingas ut i heltidsarbete allt tidigare, är förslag där makten med social ingenjörskonst vill styra i detalj hur kvinnor ska få leva sina liv. Barnen är bara ett hinder i karriären och ska tas bort så tidigt som möjligt från kvinnorna så att de kan ut och arbeta och göra ”rätt” för sig.

I Falkenberg skickar kommunen nu till och med ut uppsökare som åker hem och ringer på dörren hos föräldrar som valt att ha sina barn hemma längre, för att försöka förmå dem att sätta barnen i förskola. Att välja hemmaomsorg och se till att barnen får en trygg grund att stå på ses inte som ett viktigt arbete.

Tänk om vi kunde pröva något nytt istället för all social ingenjörskonst och styrande politiska ramar – till exempel att myndigförklara kvinnor.

Vi kvinnor är varken korkade, eller behöver ”hjälp” med att fatta beslut kring hur vi ska leva våra liv. Det enda som är helt säkert är att vi är olika, med olika drömmar och mål. Kan det inte helt enkelt få vara så och så tar vi ny tag och tar fram en familjepolitik som stöttar våra olika val istället för att styra oss. Förutom att det är respektlöst att hävda att kvinnor inte förstår bättre, så leder den här hårda styrningen till ökade sjukskrivningar hos kvinnor.

Hur vet du det, säger någon.

Ja, redan för några år sedan tog Försäkringskassan fram statistik som visade att sjukskrivningarna ökar hos kvinnor efter andra barnet. I Stockholm däremot så ökade sjukskrivningarna redan efter första barnet och enligt Försäkringskassan beror det på att alltfler i Stockholm väljer standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder. Hård styrning får människor att må dåligt. Det är inte raketforskning direkt.

Är det något vi kvinnor borde enas kring så här på kvinnodagen så är det att vi får en familjepolitik som tar hänsyn till och respekterar våra olikheter. En del kvinnor kommer vilja gå tillbaka till arbetet tidigt, när barnen är små. Ok – då ser vi till att det finns bra barnomsorg, med många olika barnomsorgsalternativ som bygger på vad små barn behöver, så de tryggt kan lämna ifrån sig barnen. Andra kommer att vilja vara hemma längre med sina barn – bra då ser vi till att de inte hamnar i ekonomisk utsatthet på grund av det. För det är inte en naturlag att den som är hemma längre med sina barn ska hamna i ekonomisk utsatthet, det är så systemet är utformat.

Utforma familjepolitiken så att:

  • den som är hemma längre inte måste säga upp sig utan kan ha sin anställning tryggad i tre år
  • den som är hemma längre kan få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI
  • småbarnsföräldrar båda kan arbeta 50 procent var och vara hemma 50 procent var
  • det blir förmånligt att pensionsspara privat igen, genom att ta bort socialdemokraternas dubbelbeskattning på privat pensionssparande
  • göra det möjligt för den som arbetar utanför hemmet att skriva över pensionspoäng på den som är hemma med barnen

Efter decennier av social ingenjörskonst och hård styrning av hur kvinnor ska tillåtas leva sina liv har sjukskrivningarna hos kvinnor ökat och nu sjunker även födelsetalen. Vill makten se fler barn födas så måste kvinnor återfå sin frihet, få mer valfrihet och slippa hård styrning ovanifrån. Vi har bara ett liv och det går inte i repris.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

#livetgårinteirepris

Läs också:

Madeleine Lidman debatterar med Carina Ohlsson, S, om tvångskvoterad föräldraförsäkring

Riskfyllt styra mer i familjepolitiken

Jämställdhetslinje riskerar att bli sjukskrivningslinje

Jämställdhet på vikingatiden

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *