ForskningFörskola

Ettåringar har det bäst hemma

Hemmaföräldrars nätverk i Expressen: Rapporten ”Föräldraledighet kontra tid i förskola” som publicerades i början av maj, har fått stor spridning i media för slutsatsen att det är bra för ettåringar att gå i förskola. Bakom den står tankesmedjan SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), vars medlemmar består av ”280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer”. Staten och kapitalet hand i hand, alltså. Det är bra att känna till när man ska bedöma trovärdigheten.

Sanningen är att SNS påstående inte går att belägga. I Sverige har vi inte forskat under 40 år på vilken effekt förskola har på barn. Dessutom saknas flera nya och viktiga studier i den forskningssammanställning som SNS har gjort.
Läs mer >>

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *