Språkutveckling

Tvångsinskrivning i förskola kommer inte gynna barnens språkutveckling

Den nya regeringen administrerar nu den gamla S-regeringens beslut om tvångsinskrivning av barn i förskola, trots att en ny studie från Göteborgs universitet visar generell låg kvalitet i förskolan när det gäller språkutvecklande aktiviteter.

Myten om förskolan som bra för barnens skolresultat och psykiska hälsa, har nu utökats till att påstå att den gynnar språkutvecklingen. Allt det här är dock inget annat än Kejsarens nya kläder. Det finns nämligen inte någon forskning som visar att allt positivt som sägs om förskolan stämmer, men det får svenska föräldrar aldrig veta, och på så vis fortsätter styrningen mot att få in 100 procent av alla barn i förskolan. Och när det är genomfört så kommer obligatorisk förskola från två års ålder att införas, ”för alla barn går ju redan där”.

Läs mer >>

Läs också:

SvD Ledare: Socialdemokraterna äger inte våra barn

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *