FörskolahemmaomsorgPedagogisk omsorg

Stanna hemma eller välja förskola. Vad passar bäst för ditt barn?

Funderar ni på att välja förskola, så är det några saker som det är viktigt att tänka på innan ni bestämmer er. Hur stora är barngrupperna i den förskola ni tänker välja? Hur många personal finns det per barn? Hur känns personalen? För även om trenden just nu är att poängtera utbildning, så är det många andra egenskaper hos personalen som är viktiga. Är de empatiska? Förstår de vad små barn har för behov? Knyter de an till barnen? Är de kärleksfulla? Omtänksamma? Trivs de med sitt jobb och har de en arbetssituation och förutsättningar som gör att de orkar vara på topp?

Små barn kräver nämligen närhet, kärlek, trygg anknytning, god omvårdnad och socialt samspel med en vuxen, för att inte längre fram i livet drabbas av psykisk ohälsa och beteendestörningar. Utarbetad personal som inte mår bra, klarar naturligtvis inte av att ge barnen vad de behöver och barnet riskerar då att skadas i sin utveckling.

Viktigt också är att om du väljer att sätta ett litet barn i förskola tidigt, så försök att gå ner i arbetstid, omprioritera, hämta tidigt och ge avkall på andra aktiviteter i ditt liv för att finnas där för ditt barn.

Och så magkänslan. Vad är det egentligen. Det kan handla om att du lyssnar till vad du känner om ditt barn gråter hysteriskt vid lämning. Personalen kommer kanske att säga att allt är okej: ”Det är bara att gå, var bestämd och visa att det är du som bestämmer”. Men barn ska inte lämnas – de ska lämnas över, från en trygg anknytningsperson till en annan. De kan gråta en kort stund, men är de trygga ska det snabbt gå över. Barn som gråter hysteriskt är otrygga.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagmamma) som erbjuder en utmärkt verksamhet för de barn som trivs bättre i en liten barngrupp, med en trygg anknytningsperson. Ofta kan det vara klokt att ställa sig i kö tidigt till pedagogisk omsorg, då det ofta är långa köer. Men fungerar inte förskolan för ditt barn och du måste ha barnomsorg utanför hemmet – byt till pedagogisk omsorg.

Hur långa dagar tror du själv att ditt barn orkar med? Kom ihåg att ju mer tid du tillbringar med ditt barn – desto lättare blir föräldrarollen. Lär du dig att hitta ett bra samspel med ditt barn när det är litet och kommer du in i föräldrarollen då, underlättar det föräldraskapet under frigörelsefasen och tonåren.

Vill du vara hemma: Grattis! Det går som sagt också alldeles utmärkt att ha hemmaomsorg, även om det inte är vad du kommer att få höra när du väljer att stanna hemma längre än ett år. Människobarnet föds egentligen alldeles för tidigt och är det hjälplösaste av alla däggdjursungar. Egentligen skulle människobarnet behöva ligga kvar i magen ett år till, men det klarar inte kvinnokroppen av, så våra ungar föds innan de är fullt utvecklade.

Första året för människobarnet handlar därför om att ”komma ikapp” och lära sig de baskunskaper som vi däggdjur behöver, som att få styrsel på kroppen och kunna sitta och gå till exempel. Mellan ett- och tvåårsåldern sker sedan den absolut största tillväxten av barnets hjärna. Den påverkas starkt av den känslomässiga relationen till föräldrarna (eller andra vårdgivare tar hand om barnet). Samspelet och anknytningen – kvaliteten i relationen – har en grundläggande betydelse för barns sociala, emotionella och intellektuella utveckling.

Det är från ett års ålder som det riktigt spännande börjar. Det är nu barnet på allvar vill upptäcka omvärlden och lära sig att fungera i den och bli en del av en gemenskap. Upptäckarlustan hos en liten ettåring är enorm. Allt är nytt och spännande och ska naturligtvis helst upptäckas där ute i det verkliga livet där allting sker. Bara att gå en lugn promenad och upptäcka allt som parken eller skogen erbjuder. Få följa med och fika och lära sig hur man gör där ute i det verkliga livet, få följa med och handla, vara med och laga mat och städa – få ett uppdrag och känna sig behövd.

Från cirka tre års ålder börjar barnet få större utbyte av att träffa kompisar, då är det bra att ordna något regelbundet som en träff i lekparken eller bara att bjuda hem kompisar eller få komma hem till andra. Kom ihåg att allt du gör som hemmaförälder är en del av den absolut mest överlägsna pedagogiken: hemmapedagogiken, eller som den också kallas vardagspedagogiken. Att den är så överlägsen beror på att barnet får lära sig hur världen fungerar under vägledning av en trygg vuxen som barnet har en trygg anknytning till.

Du kommer inte att få uppmuntrande tillrop som hemmaförälder, eftersom proffstyckarna och nästan alla politiska partier tycker att du gör ”fel” val. Kom därför ihåg att du lär dig mycket och utvecklas som hemmaförälder och känns det bra och rätt – så våga lita på din magkänsla. Du känner ditt barn mycket bättre än proffstyckarna och politikerna.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *