AnknytningFörskoleklassSkola

Föräldrar har rätt till stöd när invänjning i förskoleklass inte fungerar

Det är lätt att glömma bort att barn är olika små individer, i synnerhet när man som förälder avsatt tid för att barnen ska börja skolan och den tidsramen verkar spricka då man fått en liten känslig unge som gör det omöjligt att få lämningarna att fungera smidigt.

Händer detta så är det några saker som är viktiga att tänka på: Det är inte fel varken på ditt barn eller dig som förälder. Fungerar det inte så är det något i invänjningen som är fel. Och nu är det så fiffigt ordnat att det finns något som heter en Likabehandlingsplan, det betyder att skolan ska ta hänsyn till alla barns olika behov – och barn har olika behov inför hur de ska vänja sig vid att gå i skolan.

När det gått en tid och det fortfarande inte fungerar med lämningarna och du har ett ledset, gråtande barn som inte vill lämna dig – ett barn med stark ångest, så är inte barnet tryggt. Då ska du som förälder prata med personalen och be att de tar fram en handlingsplan för just ditt barn. Det sker bäst i ett samtal med berörd personal där de spaltar upp ett antal punkter med hur de ska gå tillväga för att ditt barn ska få en trygg lämning i skolan.

Det kan handla om att ni kanske behöver vara med under en period, vem ska ta emot barnet när ni kommer på morgonen och om det är någon situation som är extra jobbig för barnet där en i personalen behöver stötta upp. Fungerar inte det här och personalen propsar på att försöka driva igenom något som fungerar för dem, men inte för ditt barn – då ska du vända dig till rektorn. Fungerar det inte då heller så är det ordföranden i kommunens skolnämnd/barn- och utbildningsnämnden (det kan heta lite olika) som du ska kontakta. Skolan har en skyldighet att se till att ditt barn är tryggt.

Om du inte agerar som förälder (jag förstår att det kan kännas jobbigt) så riskerar ni att få jobbiga lämningar i månader framöver – ja kanske flera år. Det finns alltså all anledning att arbeta tillsammans med skolan och skolans personal för att hitta en bra och anpassad lösning för ditt barn.

När ni begär att få ett möte med skolan för att diskutera en bra invänjningslösning, så se gärna till att skolans kurator är med. Kuratorerna har bra kunskap om barns behov, om anknytning, men också förståelse för hur viktigt det är med en bra och öppen dialog mellan personal och föräldrar, för finns inte tilliten där så försvåras inskolningen.

Det är lätt att känna sig jobbig, men att vara engagerad och hitta en bra lösning för sitt barn handlar till syvende och sist om att visa att du står på ditt barns sida, att du finns där och det är en trygghet som kommer att bygga en stark relation mellan er för resten av livet. Det är också vad föräldraskapet går ut på – att du ska vara ditt barns trygga hamn och vara den som finns där och fångar upp barnet när något är tufft.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

”Mamma jag vill inte vara i skolan”

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *