AnknytningEkorrhjuletForskning

Stora barngrupper gör att barn inte får den närhet de så väl behöver

”Rör vi vid varandra för lite?
– Det är egentligen lite svårt att säga. I många familjer tror jag att man har en naturlig känsla för att vilja vara nära varandra när barnen är relativt små så jag tror att det rent generellt fungerar bra. När barngrupperna däremot är väldigt stora i förskolan är det inte möjligt att ge barnen den närhet de så väl behöver.”
Läs hela artikeln >>

I Sverige har vi stuvat undan forskning om vad små barn behöver, eftersom det rimmar illa med vad staten behöver: arbetskraft då 1,3 miljoner står utanför arbetsmarknaden och behöver komma in. Därför tvingas specifikt småbarnsföräldrar med politiska styrmedel att springa allt fortare i ekorrhjulet. En kortsiktig lösning på ett allvarligt problem. Forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi har därför stuvats undan så att föräldrar lättare ska förmås att lämna ifrån sig sina små till institutioner som många gånger saknar rätt förutsättningar att ge små barn det de behöver. Konsekvenserna? En kan vara den ständigt ökande psykiska ohälsan vi ser.

Läs också:


Föräldrar behöver få mer tid för sina små barn

Varför ska vi jobba som mest när barnen behöver oss?

Anmärkningsvärt att Agnes Wold avfärdar forskning

Forskare blundar för kunskap om barns behov

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *