hemmaföräldrar

Timbro och familjepolitiken

Familj
 Foto: Pixabay

Den borgerliga tankesmedjan Timbro arbetade tidigare för valfrihet och presenterade år 2009 ett mycket bra förslag. År 2009 så presenterade tankesmedjan Timbro nedanstående förslag.
I en rapport beskriver Timbro strukturen på barnomsorgen samt ger förslag på reforminriktningar för barnomsorg som är mer anpassade till föräldrarnas behov än dagens.

Några av rapportens slutsatser och förslag är:

  • Maxtaxan bör avskaffas. Maxtaxan gör det omöjligt att utveckla förskolan genom att till exempel skapa mer flexibla öppettider som föräldrar mot avgift kan utnyttja. Den skapar också som alla pristak ett lågintensivt men konstant utbudsunderskott som framför allt drabbar storstäderna.
  • Läroplanen för förskolan bör styckas upp i två delar. I stället för att ha samma läroplan för ettåringar som femåringar, så kan läroplanen för yngre barn inriktas mer på det aktuella kunskapsläget om mindre barns inlärning. För äldre barn är det rimligt med större fokus på kunskapsmål.
  • Alla offentliga stöd till föräldrar bör slås ihop till ett enda. Barnomsorgspeng, barnbidrag, kommunalt vårdnadsbidrag och föräldrapenning kan betalas ut som ett samlat stöd till föräldrar att användas för den form av barnomsorg som passar bäst. En modell med skatteavdrag kan vara den bästa vägen, där eventuellt ‘underskott’ kompenseras med motsvarande bidragsutbetalning. Avgifter ska vara tillåtna för extra service, allt efter föräldrarnas efterfrågan.

Någonstans på vägen har de dock gått vilse numera och låter många gånger exakt som socialdemokraterna. Mer tvång, mindre valfrihet, mer styrning av föräldrar. Men ovanstående förslag var bra och bör lyftas igen.

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *