Föräldraskap är något som måste tränas

Mamma och barnJohanna Nockert: Barnens uppfostran bör vara föräldrarnas ansvar, men då måste också föräldrarna tillåtas att ta detta ansvar under barnets hela uppväxt. Ge familjerna verklig valfrihet i hur de ska lägga upp sina liv och hur deras barn ska få tillbringa sin uppväxt. Då kommer vi få se föräldrar ta ansvar och uppfostra igen.

Läs mer >>

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla.