2017: Studier från Norge visar på flera negativa effekter av förskola

Sammanställning av studier från Norge. Studier som Folkhälsomyndigheten valt att inte delge föräldrar:

  • Negativ stress hos förskolebarn riskerar att hämma hjärnans nervceller för resten av livet.
    Läs mer >>
  • Barn som gått i förskola i stora barngrupper har fler beteendeproblem i skolan
    Läs mer >>
  • Förskolebarn som går långa dagar är mer stressade
    Läs mer >>