Fler barn som placeras i förskola – inte alltid bästa lösningen

DagisOPERATION ”DÖRRKNACKNING HOS HEMMAFAMILJER” riskerar att få ett helt annat utfall än politikerna tänkt:

”Det är inte nödvändigtvis positivt att fler barn ska gå i förskola. För stora barngrupper och för lite personal kan i stället ha en negativ effekt på barnens utveckling.”

Läs mer >>

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.