Barnomsorg

Politikerna måste börja ha fokus på rätt saker

Skärmavbild 2015-12-10 kl. 17.33.25”Det här visar återigen hur viktigt det är att styrande politiker grundar sina beslut på fakta – och fakta är att det saknas forskning i Sverige under de senaste 30 åren på vilken effekt förskolan har på barn. Det enda vi kan se är att under samma period som allt fler små barn gått allt längre dagar i förskolan, så har skolresultaten i Pisa-mätningarna sjunkit för varje år. Den psykiska ohälsan och beteendeproblemen hos barn i förskola och skola har också ökat.”
Läs mer >>

Läs också:
Var fjärde förskola fastnade i en kontroll

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.