Okategoriserade

Förskolan ska inte användas som gratis barnpassning

Skärmavbild 2015-03-27 kl. 14.05.21I många kommuner tycker föräldrar att 15 timmar i veckan inte räcker, till det äldre barnet när de är hemma med syskon. I Malmö har en förälder startat en medborgarinitiativ för att få rätt till 30 timmar i stället. Samtidigt brottas Malmö med stora problem då de inte klarar av att erbjuda plats inom rimlig tid till föräldrar, saknar lokaler och därför byggt en förskola på giftig mark samt i flera år använt bussar som förskolor. Malmö stad har också fått en anmärkning från Skolinspektionen för att de har förskolor där personalen inte pratar svenska eller barnens modersmål.

Hur kommer det sig att det i det läget finns föräldrar som vill ha mer tid, utan särskilda skäl? Kan det vara så att det finns en stor diskrepans mellan den verklighet som personalen i förskolorna arbetar i – och den bild föräldrarna har av förskolan? Om det är så – vad beror det på att bilden är så olika? Tystnadskulturen? Frågan är känslig men ändå värd att lyfta.

HFN:s inlägg i frågan har väckts med en tanke att om en fråga lyfts, vänds och vrids på, bollas med … så kan man kanske komma pudelns kärna närmare, men även hitta lösningar på de utmaningar som förskolan brottas med. Inlägget väcker starka känslor – och har på en dag lästs av 8 000 unika läsare samt fått många kommentarer.

Läs mer >>

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.