Vårdnadsbidrag

Många känner inte ens till vårdnadsbidraget

Foto: Josh Liba (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Foto: Josh Liba (FLICKR) LICENS: CC BY-SA

Glädjen är fortfarande stor hos alla de föräldrar som har möjlighet att välja att stanna hemma längre med vårdnadsbidrag. Men tyvärr är det många som fortfarande inte känner till att det finns.

Vårdnadsbidraget infördes i januari 2008. Kommun efter kommun hakade sedan på och införde det … Allianskommuner till största delen, med något undantag. Tyvärr har det sedan inte marknadsförts och få föräldrar har känt till att det existerade. När föräldrar ska söka på barnomsorg på kommunernas hemsidor, så är det en benämning som tagits bort och föräldrar har fått leta under ”förskola” … och säkerligen missat att hitta information om vårdnadsbidraget på så sätt.

För många har det dock varit guld värt och det har använts som ett verktyg för att få ihop livspusslet under småbarnsåren:
företagaren som anställt sin mamma som dagmamma med hjälp av vårdnadsbidraget,
den ensamstående mamman som haft vårdnadsbidrag och kunnat gå ner i arbetstid,
pappan som haft VB, när barnens mamma startade eget företag,
pappan och mamman som med VB kunde gå ner i arbetstid till 50 procent var, för att vara hemma 50 procent var,
mamman som kunde ha sitt infektionskänsliga och för tidigt födda barn hemma längre
… den gemensamma nämnaren för de som haft lyckan att ha VB i sin kommun är att de kunnat satsa på tid för barn, utan att hamna i ekonomisk otrygghet och förlora sin anställning.

Nu sjunger vårdnadsbidraget på sista versen, eftersom det finns politiker som anser att de vet bättre än varje enskild familj vilken lösning som är bäst för just dem – och den lösningen heter standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder. Den rödgröna regeringen lade därför redan i sin regeringsbudget ett förslag om att ta bort vårdnadsbidraget och valde att snabbt och drastiskt ändra villkoren för de familjer som valt att satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete. Nu vann Alliansens budget och i den fanns VB kvar efter en överenskommelse mellan Allianspartierna. Men eftersom det är frivilligt för kommunerna så var det nya rödgrönrosa styret i Stockholm först ut med att ta bort vårdnadsbidraget. De tog bort VB redan från januari 2015 och såg till att bara bevilja de som sökte innan årsskiftet VB fram till sommaren. Att det krävs att föräldrar tagit ut 250 föräldradagar INNAN de kan ansöka om VB bekymrade inte de styrande ett dugg – nu fick de chansen att visa vem som bestämmer och var skåpet ska stå … och de tog den direkt – oavsett konsekvenserna för varje enskild familj.

Uppsala kommun valde också att snabbt avskaffa VB innan föräldrar skulle hinna organisera sig och protestera i media – och den 11 februari röstade fullmäktige bort det, trots protester från föräldrar.

Nu ser det ut som att vårdnadsbidraget försvinner även på nationell nivå – då FP valt att överge Alliansöverenskommelsen för att göra gemensam sak med den rödgröna regeringen och Vänsterpartiet – för att ta bort föräldrars valfrihet. Enda chansen att det inte ska gå igenom i riksdagen är om några folkpartister väljer att rösta liberalt och för valfriheten.

Men det finns glädjeämnen och i Hemmaföräldrars nätverk på Facebook så delade nyligen en förälder med sig av sin lycka över att hinna med att ansöka om vårdnadsbidraget innan det tas bort – och vi har här fått tillstånd att dela med oss av det inlägget:

Skärmdump om beviljat vårdnadsbidrag

 

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.