2013: Förskoleupproret startas med anledning av krisen i förskolan

Förskoleupproret startades av Anki Jansson och Malin Hörlin efter att de gick upp på scenen under en utvecklingsdag den 28 oktober 2013 och höll ett tal för ett fullt Conventum Arena i Örebro, där de påtalade vilka allvarliga problem förskolan har.

  • De har kämpat nu i flera år för förbättringar men har gjort den med utgångspunkt ifrån att alla barn ska gå i förskola samt att familjepolitik inte får diskuteras. Några alternativ ska inte finnas och föräldrar eller andra som vill se helheten har kastats ut ur Facebook-gruppen. Lärarförbundet har också ett fast grepp om FB-gruppen samt vad som får diskuteras, vilket resulterat i att de nio år senare dessvärre inte uppnått några som helst förbättringar. Dock gjorde de en bra sak när de 2018 samlade in personalens egna berättelser och erfarenheter och delade det för allmän kännedom, vilket raserade politikernas propaganda om ”världens bästa förskola”. Politikerna har dock valt att tiga ihjäl allt som framkommit.

    Utvecklingen har sedan dess fram till dags dato gått åt helt fel håll:

  • Allt fler förskollärare har lämnat yrket
  • Platserna på lärarutbildningarna till förskollärare gapar tomm
  • Personalen i förskolan toppar i sjukskrivningar
  • Över 300 förskolor drivs runt utan förskollärare, de har inte ens en förskollärare på distans som leder arbetet, utan förskolorna drivs runt av outbildad personal och barnskötre
  • Många förskolor har personal som pratar dålig svenska, eller som inte pratar svenska alls eller barnens modersmål

Berättelserna >>