2010: Förskolan för de allra minsta. På gott och ont varnar för riskerna med förskola

År 2010 kom boken Förskolan för de allra minsta. På gott och ont, ut. Författare till boken är: Magnus Kihlbom är psykoanalytiker och barn- och ungdomspsykiater, Gunilla Niss är förskolepedagog och Birgitta Lidholt har disputerat på förskolepersonalens situation vid inbesparingar.

Det var en välbehövlig och väldigt unik bok som granskade förskolan ur ett perspektiv kring vad små barn behöver (och vad de faktiskt får i förskolan). Sedan dess har det inte kommit någon bok som på samma sätt tar upp många av riskerna med miljön i förskolan, där barngrupperna ofta är för stora och personalen för få.

Läs mer >>