Större satsningar löser inte problemen i förskolan

Madeleine Lidman och Susanne Nyman FurugårdSvar till en av forskningförnekarna:
”Vi välkomnar att förskoleforskare äntligen erkänner att det finns stora problem i förskolan, men tycker det är märkligt att de väljer att fokusera på jämställdhet och kompetens, när det framför allt handlar om hur barn och personal mår. Lösningen på problemen är inte mer satsningar på förskolan, utan på fler barnomsorgsalternativ. Det skulle gynna även förskolan, skriver Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård”.

Läs mer >>