Så här ser samhället ut idag. Läs mer >>

Hemmaföräldrars tankesmedja - det här kan vi förändra!

Försvararna av dagens familjepolitik, hävdar att de arbetar för kvinnors jämställdhet. Hittills har proffstyckarna bara presenterat den vanliga gamla skåpmaten som lagstiftad delad föräldraledighet eller ännu värre den vanliga visan om att vi har världens bästa föräldraförsäkring - det har vi inte eftersom den bara erbjuder en lösning och pratet om att den går att dra ut på gäller inte för de som låg- eller medelinkomster. Och då är den inte intressant som ett argument - eftersom en stor grupp ställs utanför. 

Proffstyckarna vill använda barnen som murbräcka för jämställdhet - problemet är bara att man då låser fast sig och ser världen genom "murbräckeglasögonen" och då missar allt annat som behöver rättas till som rör jämställdheten.

 

Det finns så otroligt mycket annat vi kan göra för att förändra kvinnors livsvillkor och ändå låta barnen få tid med sina föräldrar.

 

Några förslag:

 

Att underlätta för hemmaföräldrar att starta egen verksamhet, lägre skatt för den familj där en är hemma, föräldralön som är pensionsgrundande, förmåner till arbetsgivare som anställer (lägre arbetsgivaravgift), marknadsföra fördelarna med återvändande hemmaföräldrar som har småbarnsår och ständiga infektioner bakom sig osv.

 


 

Kvotering kan vara en väg

 

Maria Larsson (kd): Till skillnad från många andra debattörer har jag egen erfarenhet av att ha varit inkvoterad, nämligen i en bankstyrelse där man bestämt sig för en 40/60-regel. Läs mer >>

 


 

Delad föräldraledighet är fel väg för att förbättra jämställdheten

 

Efter mer än 30 år med samma familjepolitik så har vi nu facit i hand. Barnen har hela tiden setts som ett problem - en låsning som gjort att man glömt att se de verkliga problemen. Läs mer >>

 


 

Åtgärder för att komma tillrätta med att kvinnor får sämre sjukvård

 

Kd har föreslagit att Södersjukhusets ska profileras på kvinnosjukvård. Läs mer >>

 

 


 

Offentlig sektor - den riktiga kvinnofällan - privatisera säger Kjell-Olof Feldt

 

Proffstyckare och valfrihetsmotståndare hävdar alltid att ersättning för vård av barn är en kvinnofälla - när du vårdar dina egna barn - att de flesta som arbetar inom barnomsorgen som förskollärare, barnskötare eller dagmammor är kvinnor bekymrar proffstyckarna föga.

 

Då döljer man också att den riktiga fällan är att låsa fast kvinnor i offentliga yrken, där de har liten eller ingen möjlighet alls att påverka sitt yrke eller dess löneutveckling. Att förändra den offentliga tjänstesektorn kan vara en väg ur den riktiga kvinnofällan. Läs mer >>

 


Om att förändra attityderna i samhället

Christina Doctare Svd Brännpunkt den 29 mars 2006: Att män och kvinnor är olika och att barn är olika är farligt att säga i Sverige. När jag arbetade nere i Strasbourg i Kommittén mot tortyr pågick en kampanj i Europarådet om jämlikhet. Mottot var: "Vi är olika, men lika värda". Läs mer >>


 

Vi kan öka valfriheten

Socialdemokraterna i Stockholm vill ha nolltaxa i förskolorna. Samtidigt river länsrätten upp Nackas beslut om ökad valfrihet i barnomsorgen. Så förstärks orättvisorna. Subventionen i kommunal barnomsorg ökar, men de föräldrar som hellre vill vara hemma ska inte få något alls. Läs mer >>


Första sidan

 

Intressanta länkar:

Kvinnobloggen

1,6 miljoners klubben

Svenskt näringsliv