9 mars 2006

Kd vill att Sös ska satsa på kvinnosjukvård

 

Profilera Södersjukhuset på kvinnosjukvård. Det föreslår kristdemokraterna i Stockholms län.

 

Män ska inte portas från sjukhuset, men sjukhuset ska särskilt satsa på forskning kring kvinnors sjukdomar.
- Vården är inte jämställd i dag. De övriga sjukhusen är "manssjukhus", därför bör ett av de stora sjukhusen ha den här inriktningen, säger oppositionslandstingsrådet Stig Nyman (kd).
- Ojämlikheten märks bland annat inom hjärtsjukvården, där vill vi ha en särskild avdelning för kvinnor.

 

Kvinnliga hjärtpatienter får exempelvis vänta längre på behandling än män. Och studier visar att nya läkemedel och behandlingsmetoder över lag ofta utgår från mäns symptom.

 

Södersjukhuset har redan i dag stora avdelningar för kvinnosjukvård och förlossning. Sedan i höstas finns också en särskild mottagning för våldtagna kvinnor.

 

Oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) är positiv till kristdemokraternas idé.
- Vill Södersjukhuset bli ett spetssjukhus för kvinnosjukvård så gärna för mig. Det är bra om andra sjukhus än Karolinska får speciella profiler. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om skillnader i behandling av män och kvinnor.

 

Södersjukhusets VD Christina Söderman är glad över uppmärksamheten. Hon betonar att sjukhuset redan utgår från att varje patient ska behandlas korrekt, oberoende av kön, etnicitet eller handikapp. Hon är inte beredd att organisera om sjukhuset men satsar gärna på mer forskning kring både kvinnors och mäns specifika problem.

- Får vi mer resurser kan vi förstås ge en extra skjuts åt de här frågorna.

 

Saxat ur DN den 9 mars 2006. Artikeln är skriven av Annicka Folcker

 

 


Första sidan