Så ser samhället ut idag

Vi är världens mest jämställda land är en rubrik som vi ofta får läsa i tidningarna. Men fortfarande är kvinnors löner inte lika höga som männens trots att de har samma kompetens och utför samma arbete. Varför? Jo, för att kvinnor tar ut av det mesta av föräldraledigheten säger proffstyckarna. "Om vi lagstiftar om delad föräldraledighet så kommer män och kvinnor att tjäna lika mycket", säger proffstyckarna.

Men jämställdhet handlar inte bara om lönen och nackdelen med att låsa in sig in den diskussionen är att vi missar en massa andra områden som är otroligt viktiga för jämställdheten och som vi aldrig kan lösa genom att separera barnen ännu tidigare från föräldrarna. Barnen ska aldrig användas som murbräcka för jämställdhet.

Vill vi ha jämställdhet är det dags att titta på hur verkligheten faktiskt ser ut. Nio av tio som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor och de flesta som väljer barnomsorgsformen hemmaförälder är också kvinnor.

Ska vi kvotera in hälften av männen inom vård och omsorg?

Eller ska vi acceptera de val människor gör och se till att det inte straffar sig utan att de ändå blir rättvist behandlade? Det är vad vi ska fundera på tycker jag.

Madeleine Lidman


Kvoterad föräldraförsäkring löser faktiskt inte problemen nedan:

Könsskillnad kvarstår i hjärtsjukvården
Trots stora förbättringar i behandling och prognos kvarstod könsskillnaderna. I båda tidsperioderna hade kvinnorna 15-20 procent lägre chans att få kärlöppnande behandling och 20 procent högre risk att dö på sjukhuset. Kvinnorna fick också i lägre utsträckning än männen annan medicinering med bevisad nytta efter hjärtinfarkt.

Kvinnor får sämre äldrevård
Det finns stora skillnader i vården och omsorgen mellan män och kvinnor. Det visar en rapport om äldreomsorgen som presenterades på torsdagen.

Många kvinnor med bråck felopereras
Fyra av tio kvinnor som drabbas av ljumskbråck opereras med samma teknik som män, trots att det är riskabelt.

Många lider av bajsläckage i onödan
En metod där nerver stimuleras kan hjälpa kvinnor som går sönder i ändtarmens muskler att hålla tätt. Men många landsting begränsar möjligheten till operation.

Bensköra kvinnor får inte medicin
Tre av fyra bensköra kvinnor som drabbats av fraktur får inte medicin mot nya benbrott. Det visar en undersökning av analysföretaget IMS Health. Orsaken kan vara låg status, menar experterna.

Hälften av de kvinnliga skådespelarna sextrakasseras
Nära hälften av de kvinnliga skådespelarna som arbetar på Sveriges teatrar har blivit utsatta för sexuella trakasserier, enligt Ekots undersökning. Det här kommer som en total överraskning för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

DO: Sjuka gravida diskrimineras av försäkringskassan
De har alla ansökt om sjukpenning någon gång under sina graviditeter. De har haft smärtor i ryggen, foglossning och andra allvarligare besvär som gjort att de sjukskrivits av läkare eftersom de inte kunnat arbeta.
När de sedan ansökt om sjukpenning har Försäkringskassan gjort bedömningen att de trots sina symptom inte kan betraktas som sjuka. Det betyder att de inte kan få ut några pengar. "Graviditet är ingen sjukdom", menar Försäkringskassan.

Få bensköra kvinnor behandlas
Endast en av tio kvinnor över 55 år som har brutit ett ben i kroppen får behandling mot benskörhet. De flesta vetenskapliga studier har kommit till slutsatsen att sex-sju av tio borde få behandling.

Kvinnliga chefer trakasseras oftare
Var femte kvinnlig chef har blivit trakasserad på grund av sitt kön, mot bara tre procent av männen. Vanligast är trakasserier mot kvinnor vars personalgrupp domineras av män, där var fjärde blivit utsatt för trakasserier av chefer eller arbetskamrater.

Kvinnor får sämre vård
Var tredje kvinna avstår från att söka vård eftersom hon inte vill "upplevas som klagande". Fler än hälften har någon gång avstått från ett läkarbesök just för att inte uppfattas som hypokondriska. Åtta av tio kvinnor upplever sig ha blivit förolämpade i mötet med sjukvården.

Högskoleantagning missgynnar kvinnor
Högskolor har satt i system att framförallt sortera bort kvinnor i antagningen till de stora utbildningarna.

 

Nytt jobb mer lönsamt för kvinnor än för män
Kvinnor visar en större lojalitet mot sin befintliga arbetsgivare och det leder inte bara till färre karriärsteg. Det ger också ett sämre förhandlingsläge. Arbetsgivare lär sig att kvinnor stannar kvar trots mindre lönelyft, vilket sedan speglas i kvinnors löneutveckling.

 

Liza Marklund: Varför får inte kvinnor lika bra vård?
Kvinnor får fortfarande vänta längre än män på att opereras. Det gäller ingrepp från gråstarr till hjärtoperationer. Kvinnor läggs inte in på strokeenheter lika ofta som män, och är också mindre nöjda med strokevården. Män vårdas överhuvudtaget på sjukhus betydligt oftare än kvinnor.

 

Hjärtläkemedel farligare för kvinnor än för män
Kvinnor drabbas oftare av svåra, ibland dödliga, biverkningar av läkemedel än män.

 

Kvinnor lider mer av reumatism än män
Kvinnor med ledgångsreumatism blir sämre och lider mer av sin sjukdom än vad männen gör. Och kvinnorna får gå längre med svår smärta innan de mest effektiva, och dyrare, läkemedlen sätts in, visar ny forskning.

 

Flest nystartsjobb går till män
Men två tredjedelar av nystartsjobben går till män. Bland de mellan 18 och 24 är bara var fjärde nystartsjobbare kvinna. AMS kan inte förklara skevheten.

 

NUTEKS pengar går övervägande till män
När det gäller de statliga insatserna för att öka företagandet går den största delen av stöden till männen. Till de sämsta hör Norrlandsfonden där bara 12 procent av stödinsatserna gick till kvinnors företagande 2006.

 

Polis väljer kollega av samma kön
En C-uppsats i psykologi visar hur undermedvetna attityder styr polisernas syn på manliga respektive kvinnliga kollegor. Något som kan påverka till exempel rekryteringsprocessen inom polisen där män oftast har de ledande posterna.

 

Så sabbas flickornas skolgång
"Varje dag får tjejerna på Särlaskolan höra ord som hora, slampa eller 'jag har knullat din mamma'. Killar tafsar dem på brösten eller mellan benen". "De berättar hur kompisar får hela tröjan uppryckt i knapparna, hur killar drar ner byxorna på tjejerna och hur de ständiga trakasserierna gör många ledsna".

 

44-årig kvinna dog i hjärtinfarkt
Läkarna tvingade hjärtsjuk kvinna att gå till akuten.

 

"Jag har det underbart i deltidsfällan"
Våra mammor är idag den grupp som är mest långtidssjukskrivna, har tagit friår och lider av depression och värk. Det enda många av dem ångrar är att de trodde att barnen skulle finnas där jämt.

 

Varför skadar tonåringar sig medvetet?
Cirka 7 procent av svenska tonåringar, de flesta flickor, skadar medvetet sig själva på olika sätt. Det kan till exempel vara att de skär sig i armarna med rakblad, att de bränner sig med cigaretter, eller medvetet infekterar sår redan de har. 

 

Unga kvinnor får hjärnblödning av stress
Allt fler unga kvinnor får stroke, det vill säga hjärninfarkt eller hjärnblödning, visar en ny avhandling. Rökning och stress är några av orsakerna.

 

Svåra dagissmittor pekar på vikten av fler alternativ
Stora barngrupper, tätt ihop på små ytor förflyttar oss tillbaka till samma förutsättningar som rådde i fattigdomens Sverige, där allmänfarliga sjukdomar spreds. Idag har dagis blivit en smittkälla för parasiter, tbc, sjukhussjukan och resistenta pneumokocker.

 

Förskolans hälsoeffekter
Är det sanningen som Folhälsoinstitutet serverar? Går det att säga att förskola har en positiv effekt på barn samtidigt som barns psykiska och fysiska hälsa blir allt sämre? Läs Jonas Himmelstrands inlägg på sidan.

 

"En sexists bekännelser"
Lars Einar Engström talar ur egen erfarenhet. Under flera år har han arbetat i näringslivets toppskikt och precis som tusentals kvinnor har han sett sexismen på nära håll.

 

Unga kvinnor blir förtidspensionärer
Unga människor verkar må allt sämre både kroppsligt och mentalt. En larmsignal är att antalet förtidspensionärer i 30-årsåldern ökat markant under 2000-talet. Speciellt är det unga kvinnor som slås ut från arbetsmarknaden.

 

Utredningar om våld mot kvinnor läggs ned
- Vi ser att man ofta sätter en mildare rubricering när det handlar om våld mot kvinnor i nära relationer. Även om det är frågan om grov kvinnofridskränkning spaltas det upp som ringa misshandel.

 

Hjärtinfarkter tar fler kvinnoliv än bröstcancer
De kvinnliga hjärtinfarkterna ökar – de manliga minskar. Allt yngre kvinnor drabbas. - Jag är orolig för de unga kvinnorna, säger Karin Schenck-Gustafsson, landets främsta kvinnohjärtexpert.

 

Svenska kvinnor förlorare
Den svenska jämställdhetspolitiken, med rekordhög andel heltidsarbetande kvinnor, är förödande för kvinnors välbefinnande, skriver forskaren Mikael Nordenmark. När första barnen fötts skulle 40 procent av kvinnorna vilja ha kortare arbetstid (men bara cirka 10 procent av männen). Svenska kvinnor anser i betydligt högre grad än sina män - och mer än både kvinnor och män i andra länder - att familjelivet påverkas negativt av jobbet. 

 

Kvinnor får vård senare än män
Om du är kvinna eller man påverkar vilken vård du får vid en hjärtinfarkt. Det avslöjar en ny studie av kvalitetsregistret Riks-Hia där 36 000 personer med hjärtinfarkt följts under åren 1995 till 2002. 

 

Handikappade kvinnor får sämre stöd
Funktionshindrade kvinnor kan vara systematiskt diskriminerade. En ny nationell rapport från Socialstyrelsen avslöjar att män får bostad och jobb i högre grad, medan kvinnor erbjuds färdtjänst och sjukersättning.

 

Läs också: Artiklar om jämställdhet

 


Första sidan