Mars 2006

Oxytocin - mirakelkuren mot stress

Christina Doctares tips, råd och fakta

Oxytocin: Mirakelkuren mot stress

Barn behöver mycket beröring. Hormonet oxytocin frisätts vid kroppslig närhet och gynnar kroppens näringsupptag och tillväxt, särskilt hos små barn - framför allt vad  gäller hjärnans utveckling.
- Ett barn blir lugnare, får ett mindre lättretligt nervsystem och blir vänligare om det får mycket beröring, berättar Christina Doctare, läkare och författare.
Christina Doctare har en lång bana bakom sig som BVC-läkare, skolläkare och barnläkare på sjukhus. Hon föreläser ofta i Sverige och utomlands om hormonet oxytocins positiva effekter.

Beröring motverkar stress
Beröring och oxytocin ökar inlärningsförmågan och den sociala kompetensen. Det gör också att barnen blir känslomässigt vaccinerade mot stress. Lätta strykningar över huden väcker receptorerna för beröring.
- Lätt beröring ger fin kontakt och förbättrar anknytningen mellan föräldrar och barn. Att stryka fötterna mycket lätt gör exempelvis underverk när man ska få barn att slappna av, säger Christina.
Hon påpekar att det inte är nödvändigt att gå kurser i bebismassage - lätt massage genom strykningar över kroppen, exempelvis över magen i samband med blöjbyte, är något man ”kan” ändå.
 - Jag brukar stötta föräldrar i att de har med sig erfarenheten från den egna kroppen, och vet instinktivt hur beröring fungerar. Varje förälder är god nog. Det behövs inte experter vad gäller grundläggande närhet och beröring, säger hon.

Christinas tips på oxytocinfrämjande beröring
Ett nyfött barn känner sig bekräftat, uppmuntrat och bejakat om föräldern håller det nära mot kroppen och stryker det lätt över ryggen. Strykningarna kan göras i en viss rytm, som liknar hjärtats pulsslag.

Ha gärna barnet i knäet när du läser godnattsaga. Då omsluter du barnet på ett rogivande sätt samtidigt som du berättar en trygg historia som barnet känner igen. En videorulle eller DVD kan inte ersätta den mänskliga godnattsagan. För att massagen ska vara behaglig för barnet är det viktigt att kroppen är varm. Om det är svalt i rummet och du exempelvis masserar barnets arm, se till att resten av kroppen är täckt - om barnet fryser är det omöjligt att slappna av.

En lätt beröring, så kallad taktilmassage, ger välbehag och är enkel att utföra. Taktilmassage lärs i dag ut bland barn på förskolor och i skolan och innebär strykningar, tryck och lätt beröring, direkt på huden eller ovanpå kläderna.
- Det handlar om en öppen beröring och inte en djupare muskelmassage, som påverkar helt andra nerver. Taktil massage skiljer sig från djupare, muskulär massage, eftersom en lätt beröring aktiverar c-fibrerna. C-fibrernas impulser går långsamt, en meter per sekund, berättar Christina Doctare.

Oxytocin påverkar både den som tar massage och den som ger massage, och på förskolan får barnen sitta i ring eller par och massera varandras nacke och axlar. Som effekt blir barnens relationer fördjupade, de tänker bättre och klarare och alla sinnen öppnas - inte minst på det kreativa och skapande planet.
- Barnen blir helt enkelt mer mänskliga i interaktioner och håller sams. Den man har masserat vill man inte gärna slå på, säger Christina.

Christinas tips på enkel och mild handmassage för barn
Händer och fötter och ansikte har mycket stor representation i hjärnan och massage av handen kan därför påverka hela kroppen positivt:

Varje finger stryks och masseras lätt uppåt, från handen till fingertoppen, och avslutas med en liten lätt tryckning över nageln. Massera ett finger i taget, till den klassiska ramsan ”Tummetott, slickepott, långeman, gullebrand, och lilla vickevire.”

Lugn luktar gott
Lugn och oxytocin sprids i luften och tas upp av luktsinnet, visar forskning. Lugn luktar, och smittar alltså mellan människor. Oxytocin kan också spridas genom flera sinnen, visar studier av människors reaktioner på bland annat musik, konst och vänliga ansikten.

Därför är oxytocin en mirakelkur för alla
Oxytocin dämpar ångest och stress och har en läkande effekt - sår läker dubbelt så fort vid oxytocinpåverkan.
- Eftersom oxytocin ger trygghet och avspändhet skulle massage och andra beröringstekniker kunna användas som ”medicin”. säger Christina Doctare, och hänvisar bland annat till de goda resultat som uppnåtts inom vården, i skolor och på dagis.

När oxytocin frisätts blir människan mindre mottaglig för infektioner. Magen sätts igång. Oxytocin fungerar så att man kan bli dåsig, men samtidigt piggare och klarare.
- Taktil massage och beröring ger öppenhet. Man vill berätta och prata, tillägger Christina Doctare.

Tänkvärt:
”Barnet går inte i repris. Teveprogrammet gör däremot det. Mitt tips till alla är att slå av teven och mobiltelefonen och ge barnet tid - man får inte en andra chans genom en ny kull ungar. Det första barnet går inte att göra om.”

Christina Doctare  

Källa: Pampers nyhetsbrev

 


Fakta:  

 

Vad är oxytocin?

Hormonet oxytocin kan beskrivas som en signalsubstans som består av nio aminosyror - en neuropeptid som reglerar aktivitet i den del av hjärnan som styr känslorna i hjärnan.

 

När frisätts oxytocin?

Oxytocin frisätts vid kroppslig beröring, när man ger eller får massage, tränar och rör på sig, eller ammar.

 

Oxytocin bidrar bland annat till följande:

 • bättre sömn

 • lindring av smärta

 • fördjupad andning

 • förbättrad cirkulation

 • bättre näringsupptag

 • förbättrad mag- och tarmfunktion

 • ökad kroppsuppfattning

 • stärkt jaguppfattning

 • ökad initiativförmåga

 • minskad aggressivitet

 • minskad stress

 • balanserat blodtryck

Källa: Pampers nyhetsbrev

   


Första sidan