2009-06-10

Osäkerhet i föräldrarollen får föräldrar att ringa BRIS

Under 2008  kontaktade många vuxna BRIS med anledning av att de hade problem i föräldrarollen.
Många av de vuxna som kontaktar BRIS om föräldrarollen behöver i första hand ett vuxet bollplank för att samtala kring den situation som föräldern och barnet befinner sig i.

Många föräldrar är rädda för att inte orka och att inte räcka till för sitt barn. I svårare situationer där barnet mår mycket psykiskt dåligt och får behandling eller terapeutiskt stöd, kan föräldern behöva få hjälp med sin egen oro.

- I våra kontakter upplever många av de här föräldrarna situationen som kaotisk och svårgreppbar och då är det svårt att vara den som ska ge barnet sammanhang och mening. I samtalet med BRIS kan vi hjälpa till att hitta balans och vad som fungerar för såväl barnet som för dem, säger Eva Stenelund, biträdande enhetschef BRIS operativa verksamhet.

Madeleine Lidman

 

 


Första sidan