Juni 2007

Ökning av funktionshinder som ADHD i skolan

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, har ökat de senaste tio åren. Det anser fyra av fem lärare i grundskolan, enligt rapporten ”Tyst i klassen” som Riksförbundet Attention släpper nu.

– Skolans bristande resurser för elever med neuropsykiatriska funktionshinder håller på att resultera i en ohållbar situation, säger Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Enligt den undersökning som Riksförbundet Attention gjort, anser 80 % av lärarna i årskurs 1-6 att antalet elever med neuropsykiatriska funktionshinder har ökat de senaste tio åren.

85 % av lärarna har minst en elev med neuropsykiatriskt funktionshinder. Nästan var sjätte lärare (15 %) har tre eller fler elever som antingen fått diagnos eller som enligt lärarna har tydliga tecken på neuropsykiatriskt funktionshinder. Mer än varannan låg- och mellanstadielärare anser att det bristfälliga stödet för elever med neuropsykiatriska funktionshinder begränsar undervisningen.

Den generella kunskapsnivån om neuropsykiatriska funktionshinder är låg bland lärare. 28 % av lärarna har ingen som helst utbildning om detta. Det ingår i dag inte i grundutbildningen för lärare.

– Självklart ska det göra det. Undersökningen visar att 99 % av lärarna vill att det blir obligatoriskt i lärarutbildningen, säger Ann-Kristin Sandberg.

Bakgrundsfakta:

• Exempel på neuropsykiatriskt funktionshinder är ADHD (Attention Deficicit Hyperactivity Disorder) som innebär betydande svårigheter med koncentration och/eller överaktivitet.

• Andra neuropsykiatriska funktionshinder är Aspergers syndrom, dyslexi, och Tourettes syndrom.

• Statistiskt finns det 1-2 elever i varje klass med neuropsykiatriskt funktionshinder, men ingen vet hur stort mörkertalet är.

• Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för samtliga dessa diagnoser.

• Attention organiserar brukare, anhöriga och personer verksamma inom området.

• 225 lärare i årskurs 1-6 har deltagit i enkäten.

  Läs också: Vårdnadsbidrag ger föräldrar chansen att knyta an

 


 

Första sidan