Offentlig sektor en riktig kvinnofälla

 

Kvinnor som arbetar i offentlig sektor har hög sjukfrånvaro. Den långa sjukfrånvaron drabbar även allt yngre kvinnor i dessa yrkesgrupper och där blir de mentala diagnoserna allt vanligare. Experterna tittar på ergonomi men kanske är det dags att titta på hur dessa kvinnors totala livssituation ser ut. Har de valfrihet och en möjlighet att hitta en bra balans mellan arbete och familjeliv? Något som är en självklar förutsättning för god hälsa. Läs mer >>

 

Madeleine Lidman

 

 


Första sidan