Maj 2006

Nästan nio av tio som arbetar inom vården är kvinnor

 

Proffstyckarna och betongmakten talar hela tiden om vilken katastrof det är när just kvinnor väljer att vara hemma lite längre med barn. Tyvärr är det som alla vet en fälla idag att välja att vara hemma med barn eftersom den som gör det valet blir utförsäkrad, får sämre pension och får svårare att komma tillbaka till arbetslivet. Men det är saker som det går att ändra på. Blir hemmaförälder arbetet uppgraderat och accepterat i samhället så underlättar det också för papporna att välja att vara hemma.

 

Mindre upprörda är proffstyckarna och betongmakten över att nästan nio av tio som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor.

Kvinnor med väldigt liten möjlighet att påverka sina löner genom sin arbetsinsats. För trots att tanken är att alla ska ha individuella löner så fungerar det inte i praktiken. Lägg till det att dessa människor har väldigt liten möjlighet att påverka sin arbetssituation, så ser vi ett exempel på en gigantisk kvinnofälla som proffstyckarna och betongmakten har noll och nix intresse av att debattera. 

Läs mer >>

 

Kanske är det dags att proffstyckarna och betongmakten börjar lyssna på gräsrötterna. 1,2 miljoner människor går inte till jobbet varje dag - men ändå ska just småbarnsföräldrar tvingas ut i arbetslivet. Tänk om småbarnsföräldrarna kunde få en chans att vara hemma längre med barnen, då kunde deras jobb tas över av alla de som står utanför arbetsmarknaden. Människor som då får en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Och barnen får mer tid med föräldrarna!

 

 


 

Första sidan