Svenska barn blir allt sämre i matematik

 

Det finns en myt som säger att ju tidigare ett barn börjar i förskola desto bättre blir det i matematik. Helst ska barnet börja före ett års ålder enligt Bengt-Erik Anderssons studie gjord på cirka 100 barn, varav 32 började i förskola eller hos dagmamma före ett års ålder.

 

I Sverige går idag cirka 80 procent av alla barn i förskola - och ändå blir svenska barn allt sämre i matematik, så varför får den felaktiga uppfattning så stor spridning?

 

Jo, matematik myten används flitigt i media och nu senast i Dagens Nyheter den 18 februari då läkaren Agnes Wold och tre av hennes kollegor återigen drar upp samma gamla skåpmat som bygger på en av Lärarförbundet gjord undersökning. En undersökning som motsägs av lika många andra undersökningar som hänvisar till helt andra saker, än start i förskola för spädbarn, för att barn ska bli bra i matematik.

 

Det tråkiga är att DN har många läsare och att dessa felaktiga uppgifter får fortsatt spridning vilket stämplar hemmabarnen som dömda att för alltid bli sämre i matematik. Det är ett allvarligt övertramp och därför försökte vi på Hemmaföräldrar få in en rättelse i DN - men vi fick naturligtvis i vanlig ordning avslag. Artikeln finns nu att läsa på Hemmaföräldrar istället. Läs mer >>

 

Madeleine Lidman

 


 

Första sidan