Mammans utbildningsnivå påverkar matematikkunskaperna

Skolverket har för första gången gjort en resultatinsamling från ämnesproven i årskurs fem. Syftet är att ge en nationell bild av resultaten i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk efter halva grundskoletiden.

Elever med högskoleutbildade föräldrar når bättre resultat på alla delprov. Den bakgrundsfaktor som slår igenom mest på resultaten är moderns utbildningsnivå. Mönstret finns i alla ämnen men är mest märkbart i matematik där det som mest skiljer 20 procentenheter mellan elever med grundskoleutbildade respektive högskoleutbildade mödrar. Läs mer >>

Skolverkets undersökning är intressant med tanke på den debatt som finns, där vissa envist hävdar att ju tidigare barn börjar i förskola desto bättre blir de i matematik. Lärarförbundets Eva-Liz Preisz är en av de som driver denna linje väldigt hårt och vi på Hemmaföräldrar har därför ställt några frågor till henne med anledning av Skolverkets undersökning. Tyvärr har vi inte fått något svar ännu - men vi återkommer om vi lyckas
 Läs mer >>

Det är skrämmande att den svenska skolan som ska kunna utbilda varje elev på bästa sätt inte klarar sin uppgift - utan att resultatet är så beroende av föräldrarnas kunskaper. I Finland som ligger i topp i alla skolresultat år efter år erbjuds en helt annan skolgång.

 

Finlands framgångsrecept är:
Den finska lärarutbildning
Lärarnas höga status
Läsningen har en stark ställning i Finland
Barnen har studiero och det är ordning och reda i skolan och klassrummet.

 

Madeleine Lidman

 

 


 

Första sidan