27 september 2007

Folk tycker inte som journalister

 

Saxat ur DN;

 

Journalisterna är den första statsmakten - inte den tredje. Det är allmänheten och journalisterna överens om. Men journalisterna menar att deras makt minskar medan allmänheten anser att den ökar.

 

Journalisterna menar också att deras inflytande på redaktionerna minskat till förmån för andra grupper som företagsledningen, ägarna, annonsavdelningen och i viss mån ansvarige utgivaren.

 

Det här framgår av boken "Den svenska journalistkåren" utgiven av institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet under redaktörskap av professor Kent Asp. Han utgår från undersökningar på ett representativt urval av journalister gjorda fem gånger, den första 1989 och den sista 2005.

 

- Den långa tidsserien och det faktum att vi kan jämföra med allmänhetens svar på samma frågor är internationellt unikt för den här sortens undersökningar, säger Kent Asp.

 

Av undersökningen framgår att journalistkåren är en socialt homogen grupp med medelklassbakgrund och stående till vänster om allmänheten. Man har till och med rört sig mera åt vänster sedan 1989 medan svenska folket i sin helhet rört sig åt höger.

 

Journalister med annat än svensk bakgrund är ovanligt trots att debatten varit intensiv om detta och trots att journalistkåren menar att det är viktigt att kåren i sin helhet är representativ för svenska folket.

 

När det gäller makten över dagordningen i samhällsdebatten har journalisterna, som allmänheten ser det, vunnit inflytande på regeringens, partiernas, intresseorganisationernas och myndigheternas bekostnad.

 

- Visst är det så att vi journalister är första statsmakten, men det är inte någon säker position. Den är också ojämnt fördelad och jag hör från kolleger att man på många tidningar helt upphört att kritiskt granska samhället. Man ska också veta att vi inte är valda och inte representativa för svenska folket, medger "Uppdrag gransknings" Jan Josefsson.

 

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hultén har sin förklaring till skillnaden i syn mellan allmänhet och journalister.

 

- Det finns inte någon "journalistmakt". Däremot finns det en mediemakt, som ibland kan missbrukas å det grövsta, men det är faktiskt något annat.

 

Av: Peter Sandberg Dagens Nyheter

 

Guide

 

"Den svenska journalistkåren" är skriven av 12 forskare vid Göteborgs universitet. Den tar upp saker som social bakgrund, livsstil, könsfrågor, arbete och utbildning, yrkesideal, makt med mera.
Svenska journalister är i grunden som folk är mest, men det finns skillnader:

Journalister är mer vänster än allmänheten och speciellt moderater och centerpartister är ovanliga.
Unga journalister har nyhetsvärderingar än äldre men bara efter några år i yrket försvinner skillnaderna.
Journalister har liksom allmänheten en ljummen inställning till religion. De är mest positivt stämda mot buddism och minst mot islam, men skillnaderna är små.

 


Första sidan