Oktober 2006

Hemmaföräldrars arbete måste erkännas

 

Livets ömtåligaste relation är relationen mellan små barn och deras föräldrar. Önskan att vårda sina små barn förenar föräldrar från vitt skilda politiska och religiösa uppfattningar både i Sverige och i världen. Denna tidiga relation påverkar både barn och föräldrar. Störningar kan ge långvarig stress hos bägge och ibland försämrad hälsa. Vi har i Sverige idag problem med psykisk och stressrelaterad ohälsa hos såväl barn, ungdomar som vuxna.

Rakt in i denna ömtåliga relation sätter svenska staten idag en 100 000 kr bred kil – per barn och år – för att separera föräldrar från sina barn efter föräldraförsäkringen. Det låter hårt, men det är precis så det är. Det är den summa som staten varje år subventionerar varje barnomsorgsplats med efter föräldraförsäkringen. Av detta får hemmaföräldrar ännu inget.

I den nya alliansregeringens regeringsförklaring uttrycks tydligt att föräldrar ska ges större valmöjligheter och att ett mindre kommunalt vårdnadsbidrag ska göras möjligt. Men inom alliansregeringen finns också partier med krav på kvoterad föräldraförsäkring vilket inskränker föräldrars valmöjligheter. Därför finns det skäl att fortsätta lyfta fram denna fråga.

Sverige har världens bästa föräldraförsäkring de första 13 månaderna. Sedan håller garantidagarna en miniminivå. Därefter är Sverige sämst på att stödja föräldrar att ta hand om sina barn, trots att barnet ännu inte fyllt ett och ett halvt år. Skälet är att Sverige beskattar familjer troligtvis hårdare än i något annat land. Därför är det svårt att leva på en lön och välja att vara hemma efter föräldraförsäkringen. De förslagna vårdnadsbidraget är förvisso långt mycket bättre än ingenting, men ersättningen är lägre än garantidagarna.

Men är inte förskolan bättre än föräldrar? Ofta hänvisas till Folkhälsoinstitutet som hävdar att ”det vetenskapliga stödet för att förskolan främjar utveckling och hälsa hos barnen är starkt”. Letar man i internationell press finner man dock att svenska Folkhälsoinstitutet är ganska ensam om sin uppfattning. Förskola för barn under tre år är ifrågasatt. I en artikel i brittiska The Guardian i juli 2004 citeras de tre största studierna om barnomsorgens effekter. De visar att förskola för barn under tre år inte är idealiskt. De visar att långa dagar på förskola innan 3-4 års ålder, även på förskolor av hög kvalitet, ger fler osäkra och aggressiva barn, även om ökningen är måttlig och inte alla drabbas. Dessutom gör det ont i många föräldrars hjärtan när de tvingas lämna sitt barn till förskolan för att få tillgång till barnomsorg värd 100 000 kr per år. Det är inte hälsosamt för vare sig barn eller föräldrar.

Kärleksfull omsorg om barnen är ett av samhällets viktigaste arbetsuppgifter. Arbetet måste utföras. Någon måste utföra det. Arbetet utförs bäst av en engagerad hemmaförälder. Arbetet kan också utföras hos dagmamma eller på en förskola av hög kvalitet för dem som så önskar. Men valet av omsorg i livets ömtåligaste relation måste föräldrarna göra i sina hjärtan. Det kan aldrig ske i riksdagen eller i Rosenbad.

Att förneka hemmaföräldrarnas arbete är att förneka barn, anknytning, relationer, familj och känslor. Det är att förneka en stor del av det som gör oss till människor. Detta förnekande gör oss i bästa fall bara stressade men i värsta fall sjuka och till och med destruktiva. Vi kan aldrig uppnå jämställdhet genom att förneka en del av den mänskliga existensen.

Jämställdheten måste erkänna hemmaföräldrarnas arbete. Vi kan inte tala om lika lön för lika arbete och samtidigt begära att hemmaföräldrar ska jobba gratis. Vi kan inte heller ha en arbetsmarknad som inte erkänner den merit som hemmaförälderskapet är enligt två böcker i ämnet på senare år. Jämställdheten måste gälla alla – även hemmaföräldrar.

Jag kan förstå de som ser rättvis lön och karriär som en hjärtefråga. Kan de förstå de föräldrar som ser vård hemma av sina små barn som sin hjärtefråga? Kan vi hitta en lösning där alla vinner? Kan alla i Sverige få leva efter sin övertygelse? Sverige kan aldrig bli friskt förrän föräldrar kan göra egna val enligt sin övertygelse i livets mest ömtåliga relation, den mellan små barn och deras föräldrar.

Innan nästa val måste den nya alliansregeringen göra ett tydligare ställningstagande till förmån för föräldrar som själva vill ta omsorg om sina små barn. Annars finns risk ytterligare ett politiskt parti i skaran av småpartier med riksdagsambitioner till riksdagsvalet 2010.

Jonas Himmelstrand

Ledarskapskonsult, författare och trebarnspappa. Aktuell med boken Att följa sitt hjärta – i Jantelagens Sverige som utkommer under våren 2007.  


Läs också: Förskolan, forskningen och sanningen


 

Första sidan

 

Jonas Himmelstrand