1 oktober 2006

Barnens egna kommentarer om vad som kan bli bättre

 

Hemmaföräldrar ställde frågor till några barn mellan 4-10 år och frågade hur de vill att barn ska få det bättre i Sverige.

 

Josefina, 7 år;

- Jag vill att barnen ska få höjd veckopeng.

- Barn ska slippa gå på dagis 10 timmar om dagen.

Johanna, 10 år;

- Barn ska äta nyttigt och vara ute mycket och de vuxna ska påminna barnen om att det är viktigt, så att de inte blir sjuka och får cancer.

- Barnen ska ha en egen dag som firas med gratis tivoli, där alla barn får ha riktigt roligt.

- En del barn med skilda föräldrar bestämmer för mycket åt barnen. Barnen måste få bestämma mer och bli behandlade med respekt.

Johan, 9 år;

- Vuxna ska lyssna mer på barnen.

Ida, 6 år;

- Barn ska inte slåss, strypas och puttas, som en del gjorde när jag gick på dagis.

- Barn ska inte skylla på nån annan när de gjort nåt dumt.

Fanny, 9 år;

- Barn ska få mer hjälp med läxorna. Föräldrarna ska hjälpa barnen och inte göra andra saker.

- Föräldrarna ska ägna sig mer åt barnen och umgås mer med dem.

Andreas, 4 år;

- Barn ska få äta mer pannkakor.

- Alla barn ska vara fria från dagis.

- Alla barn ska få ett riktigt trollspö.

Madeleine Lidman

 


 

Internationella barndagen

 

Redan 1953 antog FN:s generalförsamling resolutionen om den internationella barndagen. Unicef fick ansvaret att verka för att dagen uppmärksammas i så stor utsträckning som möjligt.

 

 

 


 

Första sidan