28 januari 2007

Vi kvinnor fick betala ett högt pris

 

När man genomförde det nya pensionssystemet bröts avtal som fick stora konsekvenser för många människor. Det har inte omnämnts särskilt mycket. Kanske för att det mest var kvinnor som drabbades.

 

Jag är en av dem som räknade med att pension beräknad på de 15 bäst betalda åren och kände mig trygg i att under ett antal år kunna vara hemma och ta hand om barn och familj. Reglerna ändrades med en (avtalsbrott) och min och många andra kvinnors framtida pension minskade drastiskt. Samhället tjänade ju på att vi var hemma och inte belastade barnomsorgen och för våra familjer innebar det minskad stress.

 

Men vi som förlitade oss på att kunna tjäna en hygglig pension under de 15 bäst betalda åren fick betala ett högt pris. Vilka politiker vill bry sig om detta?

 

Inskickat till insändarsidan i DN den 28 januari 2007 av "Kerstin".   

 


 

Fler avtalsbrott som slagit hårt mot kvinnorna är när änkepensionerna togs bort. Känner du någon som drabbades eller blev du själv drabbad? Skriv gärna till oss på Hemmaföräldrar och berätta. E-post: hemma.foraldrar@brevet.nu

 


 

Första sidan