Juni 2007

Flickor som lider av psykisk ohälsa kan få hjärtinfarkt som vuxna

 

Tonåriga flickor som själva uppger att de är stressade, deprimerade eller arga har oftare tidiga tecken på åderförkalkning i sina blodkärl. Hos pojkar finns inte samma koppling. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien ingick 136 flickor och 112 pojkar mellan 12 och 16 år i Göteborg. Barnen fick själva uppskatta sin psykiska hälsa i ett formulär som bland annat mäter stress, ilska, depression och ångest.

Deras svar jämfördes sedan med undersökningar av barnens blodkärl. Flickor som själva uppgav att de mådde psykiskt dåligt hade i större utsträckning försämrad kärlfunktion.

- Deras blodkärl var mindre elastiska och bland vuxna anses det vara ett tidigt tecken på begynnande åderförkalkning, säger läkaren Walter Osika.

 

Flickor vars föräldrar hade en lägre utbildning uppgav oftare att de mådde psykisk dåligt och hade också överlag sämre kärlfunktion. Andra sociala faktorer, som etnicitet, eller om föräldrarna var arbetslösa eller frånskilda tycktes inte spela någon roll.

Avhandlingen visar också att flickor i mellanstadiet som själva uppgett att de är stressade, arga eller deprimerade har högre nivåer av stresshormonet kortisol i sin saliv.

I denna studie ingick 50 flickor och 34 pojkar mellan nio och tolv år i Karlskoga. Inte heller i denna studie syntes samma samband hos pojkarna.

Det är känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan depression och stress och insjuknande i hjärtinfarkt hos vuxna, men för första gången visar denna avhandling på ett samband mellan självskattad psykologisk hälsa och kärlfunktion redan hos skolbarn.

- Vi måste uppmärksamma psykosociala förhållanden i större utsträckning, eftersom de kan vara betydelsefulla när det gäller förebyggande av hjärtkärlsjukdomar redan i barndomen, utöver blodfetter, blodtryck och övervikt, säger Walter Osika.

 

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

 

Avhandlingens titel: Self-perceived Psychological Health and Vascular Changes in Childhood

 

 


 

Första sidan