En sommar som visat på en ny trend hos föräldrar!

I sommar har debattens vågor gått höga huruvida det är ok eller inte att låta bli att hämta ut sina barn från dagis under sommarsemestern. Många föräldrar tycks se det som en rättighet "att få lite ledigt tillsammans utan barnen".

Ett flitigt använt argument från regeringen är att dagis erbjuder en unik och livsviktig pedagogik som måste komma alla barn till del. (En pedagogik som ger dagisbarnen milsvida försprång framför de "stackars" hemmabarnen). Det här argumentet som trummats in starkt i föräldrars medvetande används nu av en del föräldrar som en ursäkt för att slippa hämta ut barnen från dagis under semestern: "varför ska jag hämta ut barnen från dagis, de får ju en sådan bra pedagogisk stimulans där. Inte kan jag som förälder matcha det."

Snacka om misslyckande! Det argument som använts för att få alla föräldrar att välja just dagis från ett års ålder, används nu som ett argument från föräldrarnas sida för att slippa umgås med barnen ens under semestern. Vilken relation har dessa föräldrar till sina barn, de verkar inte ens längre se det som att barnen hör till dem? SKRÄMMANDE - men dessvärre säkert bara början på en trend som skapats av den familjepolitik som förts under decennier.

Augusti 2004


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Första sidan