23 mars 2006

Varje dag stoppas 20.000 - 30.000 försök att nå barnporrsidor

 

20.000 - 30 000 försök att nå kommersiella barnpornografiska webbsidor stoppas dagligen visar den senaste statistiken. Nätleverantörerna får en lista från polisen på vilka sidor som ska blockeras. Blockeringsprojektet syftar till att minska intäkterna för de kriminella grupper som ligger bakom. 

 

Den största delen av den barnpornografiska verksamheten är kommersiell och det effektivaste sättet att bekämpa dem är att slå mot deras lönsamhet. Våren 2005 sammankallade ECPAT Sverige de största nätleverantörerna i Sverige för att förmå dem att blockera barnpornografiska webbsidor. Resultatet av detta möte blev att tretton aktörer som täcker 80- 90 procent av den svenska Internetmarknaden i dagsläget blockerar barnpornografiska sidor. 

 

   Barnsexhandel är ett omfattande och globalt problem, men det är aldrig tröstlöst att arbeta med frågorna. Verksamheten präglas av målmedvetenhet och resultatorienterade insatser kombinerat med starkt engagemang, säger Helena Karlén, generalsekreterare. Däremot kan omgivningens benägenhet att vilja blunda kännas jobbigt. Att leva i ett välfärdssamhälle och slå dövörat till är kanske det största sveket mot offren.

 

ECPAT Sverige är en ideell förening med sju anställda som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Det görs genom bland annat informationsverksamhet, opinionsbildning och samverkan med olika samhällsaktörer.

 

Deras arbete mot barnsexhandel finansieras bland annat genom insamling från allmänheten, bidrag från privata fonder och stiftelser, statliga bidrag och bidrag från försäljning. Man får medlemsavgifter och ekonomiska bidrag från enskilda personer, församlingar, företag och organisationer. Föreningen får också ett årligt bidrag från de sparare i en fond som valt ECPAT Sverige som förmånstagare. Informationsbidrag ges från SIDA och socialstyrelsen ger organisationsbidrag.


Undersökningar har visat att det inte är pedofiler som är den stora gruppen när det gäller att utnyttja minderåriga i sexindustrin. Det största antalet är "vanliga turister", affärsmän, militärer, biståndsarbetare, anställda inom turismindustrin, fredsbevarande styrkor, med flera.

 

   Vi arbetar långsiktigt med bland annat påverkansarbete där resultaten kan låta vänta på sig i form av lagstiftning och förändrade attityder, säger Helena Karlén vidare. Det är en förmån att få arbeta med frågor som är meningsfulla, engagerar och berör. Det är en unik möjlighet även om vi hade önskat att vårt arbete inte hade behövts.

 

Inspiration och Insikt heter en utbildning som är återkommande sedan 2001. Den syftar till att ge insikt om barnsexhandel och inspirera till fortsatt handling. Ledarna och föredragshållarna har flerårig erfarenhet av arbete och kursverksamhet kring ämnet barnsexhandel. 

 

De håller också för tredje året i rad utbildning för juridikstuderande i Sverige. 

 

Ett antal researrangörer har engagerat sig i arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn genom att anta ECPAT Sveriges Uppförandekod. Resebranschen är beroende av vad deras kunder tycker, därför kan man ställa frågor till sin researrangör om de aktivt tagit ställning mot barnsexturism.

 

TEMO genomförde under våren 2005 en undersökning om hur många som stött på barnpornografiskt material på Internet. Sammanlagt 1012 personer svarade på frågan: ”Har du någon gång under de senaste fem åren kommit i kontakt med bilder eller filmer på barn i sexuella sammanhang eller där vuxna utsätter barn för sexuella övergrepp?”

Resultatet visade att en av tio stött på sådant material, det vill säga 500 000 personer av 5 miljoner Internetanvändare. Åtta av tio angav att de inte gjort någonting åt bilderna. Knappt någon anmälde till polisen och endast ett fåtal kontaktade dåvarande Rädda Barnens Hotline, ECPAT eller annan organisation.


En hotline startades efter denna undersökning dit privatpersoner kan anmäla barnpornografi på Internet, misstanke om barnsexturism och trafficking. Anmälan sker genom ett formulär och relevant information skickas sedan vidare till polisen. De har under 2005 tagit emot ungefär 1129 tips i månaden från allmänheten.

 

   På hemsidan har vi nätsmartregler som är viktiga både för barn och vuxna att läsa., avslutar Helena Karlén, de ger ökad säkerhet för barn och ungdomar på Internet. Det finns ett stort behov bland föräldrar att ta till sig denna kunskap.

 

ECPAT Sveriges har ett antal medlemsorganisationer som är är engagerade i arbetet mot barnsexhandel. Medlemsorganisationerna har rösträtt vid ECPAT Sveriges årsmöte. Beskyddare är Drottning Silvia, ambassadörer och rådsledamöter är samlade från olika delar av samhället.


Mia Alfredsson

 


Fakta

 

Ca 1,2 miljoner barn är utsatta för trafficking, däribland i sexuella syften.
· 120 000 barn, ungdomar och vuxna hamnar i EU varje år.
· 400-600 av dem hamnar i Sverige.
· Globalt är 50 procent av offren under 18 år.


Första sidan