"Saxat" ur DN 3/3-07

Den största gruppen kroniskt sjuka barn är de med astma och allergier

 

Barn med astma och allergier utgör den största gruppen av kroniskt sjuka barn i Stockholms läns landsting och ökar hela tiden.Nästan fyra av tio barn har under sin uppväxt någon form av allergisk sjukdom, vilket motsvarar 120.000 - 150.000 barn i Stockholmsregionen.

 

Därför har ett nytt vårdprogram "Allergi och astma hos barn och ungdomar", nu tagits fram för att förbättra vården av dessa barn. Vårdprogrammet ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet. Men det ska också utgöra basen för en dialog mellan beställare och producenter kring den medicinska kvaliteten. Och vara ett underlag för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården.

 

Områden som bör förbättras är bland annat nätverket mellan sjukhusanslutna barnallergimottagningar, barmmottagningar i öppenvård och förskola.

 

Förutsättningarna för en utökad och förbättrad närsjukvård av barn med astma och allergier är god, anser man på landstinget, men det fordras resursförstärkning - inte minst på grund av det snabbt ökande antalet barn i länet.

 

Awiwa Keller

 


 

Fakta - kostnader för allergier och astma

 

De direkta kostnaderna för astma och allergi beräknas till cirka 10 miljarder kronor per år enligt Astma och Allergiförbundet.

 

De samhällsekonomiska kostnaderna för astma och allergi hos barn utgörs dels av kostnader för läkemedel och sjukvård, och dels av kostnader till följd av föräldrarnas frånvaro från arbetet och barnens skolfrånvaro. Därtill kommer psykosociala kostnader för mänskligt lidande, vilka dock ofta utelämnas då dessa är svåra att beräkna.

 

Negativa hälsoeffekter för dagisbarn

 

I boken Tid för barn (Per Kågeson) står det: Barnrapportens slutsatser om de negativa effekterna för hälsan av dagis bekräftas av en studie utförd vid Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Dagisbarnen i undersökningen var förkylda 8-12 gånger per år, hemmabarnen 2-4 gånger. Barn hos dagbarnvårdare hamnade ungefär mitt emellan. Den höga förkylningsfrekvensen är enligt docent Nils Åberg, överläkare vid sjukhuset, allvarlig eftersom förkylningar utlöser och förvärrar astma och luftrörsallergi. 

 

Länkar: Astma och Allergi förbundet

 

Läs också:

 

Dagis ger en ökad risk för allergi och astma

 

Antibiotika till barn under sju år ökar risken för allergi och astma

 

 


 

Första sidan