13 februari 2008

Socialdemokrat tycker att namninsamling är "mobbdemokrati"

 

Christina Panfalk, maken Mattias ville ha ett rymligare boende när sonen Maximus föddes. Därför gick flyttlasset från Hässleholm till på byn Knislinge i Östra Göinge hösten 2006. Ett skäl till att de valde Knislinge var de förmånliga villapriserna.

 

- Det som också avgjorde var närheten till mina föräldrar och att det är bra pendlingsmöjligheter för maken till jobbet i Kristianstad, säger Christina.

 

När så allt blev klart med vårdnadsbidraget, började Christina leta efter mer information och upptäckte att hon hamnat i en ”nej-sägar” kommun. Socialdemokraterna i Östra Göinge tänkte följa partilinjen istället för att lyssna på gräsrötterna och visade sig negativa till att införa fler barnomsorgsalternativ.

 

Då satte Christina igång att söka på nätet efter lösningar och hamnade inne på hemmaforaldrar.se. Där skrev hon ett litet inlägg i gästboken och sedan var bollen i rullning. Efter tips från Hemmaföräldrar, om hur man drar igång en namninsamling via folkrörelsen Föräldraupproret, startade Christina tillsammans med maken Mattias, en insamling för att få folkomrösta i frågan om vårdnadsbidraget. Ganska snart fick hon kontakt med en annan hemmaförälder, Ann-Charlotte Pettersson med dottern Amanda, som hakade på och hjälpte till.

 

- Vi har stått 3 gånger i Knislinge och 2 gånger i Broby plus fått in några fyllda listor från andra engagerade föräldrar och redan fått in 500 namn, säger Christina som startade upp det hela på allvar i början på det nya året.

 

För att kunna få en folkomröstning till stånd i Östra Göinge kring vårdnadsbidraget, så krävs det att cirka 540 personer skriver på. Nu är man snart i hamn och frågan har också debatterats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde, efter en motion från Dennis Eliassons (kd). Men som väntat så avslog den röda majoriteten förslaget. Nu går frågan vidare till kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige.

 

Christina Panfalks namninsamling och ”den lilla människans” kamp för att själv få bestämma över sina liv imponerar inte på Karl-Erik Innala (s) barn- och utbildningsnämndens ordförande - han tycker att man bör vara restriktiv med att låta gräsrötterna få komma till tals.

 

- Det är farligt när det skall folkomröstas i varje sakfråga. Det är ju inte "mobbdemokrati" vi vill ha, säger han.

På en fråga från Hemmaföräldrar vad han menar med en ”mobbdemokrati” så svarar Karl-Henrik Innala;

 

- Med benämningen "mobbdemokrati" menar jag grupper som utan helhetssyn och prioriteringsansvar via opinionsbildning och annat för fram krav på lokala folkomröstningar. Engagemang är bra och positivt, men bör i vårt demokratiska system kanaliseras genom våra politiska partier.

 

Det är inte en kommentar som imponerar på Christina som i några år arbetat med utsatta ungdomar när hon bodde i USA. Ungdomarna kom från lågekonomiska områden och arbetet gick ut på att arbeta i förebyggande för att motverka kriminalitet och drog/alkoholmissbruk. En annan viktig del var att lära ungdomarna sociala färdigheter för hur man ska bete sig samt hjälpa dem att sätta upp mål i livet.

 

- En sak som slog mig var att alla dessa barn saknade kontakt med sina föräldrar – de fanns aldrig där – de jobbade hela dagarna och hade ibland dubbla arbeten, säger Christina.

 

Christina som har en kandidatexamen i psykologi med inriktning på barnets utveckling har även arbetat några år på förskola i Sverige och när sonen Maxiumus föddes så kändes det självklart att stanna hemma lite längre.

 

- Det mest slående med hela debatten i barn- och utbildningsnämnden (BUN) är att de socialdemokratiska politikerna och vänsterparitet helt undviker att prata om barnen, säger Christina.

 

Östra Göinge har tidigare varit en utflyttningskommun men nu byggs det nya villor och man försöker locka till sig barnfamiljer. Problemet är bara att det är långa köer till förskolorna och att kommunen har problem med att rekrytera förskollärare. Som många andra ”nej-sägar” kommuner så har man också problem med att rekrytera personal till förskolan samt väldigt stora barngrupper. I Östra Göinge ligger snittet på 18,7 barn per avdelning i förskolan (riksgenomsnittet är 16,7 barn) - ändå vägrar de socialdemokratiska politikerna att se till att minska köerna till dagis genom att erbjuda fler barnomsorgsalternativ.

 

- Jag tycker det är konstigt att man inte förstår att ett införande av ett vårdnadsbidrag gör kommunen väldigt attraktiv för barnfamiljer och skapar en bättre situation för de barn som får gå i förskola. Det är dyrt att bygga nya förskolor och att bjuda över andra kommuner i lön för att hitta någon som vill jobba på dagis, istället för att satsa på det billigare alternativet vårdnadsbidrag, säger Christina.

 

Madeleine Lidman

 


 

Fakta

 

Det bor cirka 14.000 invånare i Östra Göinge som är en (s) kommun. Socialdemokraterna och vänsterpartister drev igenom en skattehöjning på 50 öre - och blev därmed en av sex kommuner i landet som höjde skatten 2008. Kommunalskatten är idag på 31 kronor. Som en förklaring till skattehöjningen säger socialdemokraterna att det behövs eftersom kommunen är en utflyttningskommun och befolkningsantalet minskat under det senaste decenniet. Samtidigt som (s) höjer skatten så tänker man behålla maxtaxan på dagis.

 

Läs också:

 

51 kommuner sänker skatten

 

Östra Göinge har problem att rekrytera förskollärare

 

 


 

Första sidan