1 februari 2007

"Arbetslinjen" garanterar inte en plats för kvinnorna i arbetslivet

 

Fredrik Reinfeldt betonar att vårdnadsbidraget ska sättas lågt så att så få som möjligt ska välja den lösningen. Orsak; ”det är viktigt att kvinnor är hemma så kort tid som möjligt så att de inte förlorar sin plats i arbetslivet”.

 

Hur ser då verkligheten ut för de kvinnor som försöker följa Reinfeldts råd och arbeta heltid när barnen är små?

 

Ja, de högavlönade kan förstås alltid hyra in en barnflicka som sköter hämtning och lämning på dagis samt vabbar med sjukt barn. Sedan kan de alltid anställa en städerska som sköter hem och hushåll. För den som har en låg- eller medelinkomst så blir det till att dubbelarbeta. Det gör att kvinnor under småbarnsåren slår knut på sig själva för att hinna med. Trots heltidsarbete så är det främst kvinnorna som hämtar och lämnar på dagis samt vabbar. Därför hamnar de ständigt i kläm mellan kraven från arbetslivet och familjens behov.

 

Så den så kallade arbetslinjen, som ska leda till att ”kvinnor behåller sin plats ute i arbetslivet” gör istället att många kvinnor med barn i småbarnsåldern blir långtidssjukskrivna eller förtidspensionärer (kanske många också hamnar i ofrivillig arbetslöshet därför att arbetsgivarna tycker att de är borta för mycket). Sedan blir det riktigt svårt att få en plats på arbetsmarknaden.

 

Vi på Hemmaföräldrar tycker att en sundare och lönsammare lösning är att vi istället ändrar attityden till vad som är ett arbete. För att fostra och vårda barn är också ett arbete – och ett viktigt sådant. Låt de som vill vara hemma med en hemmasubvention (vårdnadsbidrag) under småbarnsåren få en möjlighet till det. Då kan de bättre styra över sin tid och ge sina barn det barn behöver mest av allt – tid med sina föräldrar. Och skrik inte ”kvinnofälla” om nu en majoritet är kvinnor som väljer vårdnadsbidrag. Den utvecklingen följer bara samhällstrenden i övrigt där 98 procent av personalen i förskolorna är kvinnor.

 

Däremot är det viktigt att inte straffa kvinnor som väljer att stanna hemma under småbarnsåren och på så sätt skapa en kvinnofälla. Låt inte valet hemmaförälder bli stigmatiserande för resten av dessa människors liv – utan släpp in dem i arbetslivet igen. I andra länder som till exempel USA är det en karriärfördel att ha varit hemma med barnen några år.

 

Karriär och barn – javisst men kanske inte samtidigt.

 

Dagens politik leder till att kvinnor drabbas av psykisk och fysisk ohälsa och kanske blir borta från arbetslivet för gott. Då måste det vara både smartare, enklare och mer ekonomiskt att ge människor många olika barnomsorgsalternativ som gör att de kan hitta en bra balans mellan arbete och små barn.

 

Madeleine Lidman

 

Läs också: Jag hoppade av ekorrhjulet och fick en ny närhet till mina barn

 

Socialdemokraternas svek mot kvinnorna och barnen

 

Nästan nio av tio som arbetar inom vården är kvinnor

 

Den omöljliga kombinationen små barn och arbete

 

En karriärfördel att vara mamma

 

Politikerstyrningen av föräldrar måste upphöra

 


 

Första sidan