Mer styrning i familjepolitiken är inte lösningen på #MeToo-problemen

Madeleine Lidman“I regeringens ögon verkar det lilla barnet enbart ses som en biologisk fotboja som måste avlägsnas från kvinnorna så tidigt som möjligt, så att den socialistiska tolkningen av jämställdhet som handlar om att dela på allt 50-50, ska förverkligas. Bara båda föräldrarna är lika lite med barnen, så är vi jämställda”, skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk och Power to Parents 2018.

Läs mer >>