Varför sprids inte kunskap om små barns behov

BarnUlrika Ernvik: Forskning kring anknytning och hjärnan visar att barn behöver närhet till trygga vuxna. Ständigt. Inte bara det första året. Den här kunskapen måste komma fram till föräldrarna, så de vet vilken vardag de väljer åt sina barn.

Läs mer >>