Fler barn som placeras i förskola – inte alltid bästa lösningen

DagisOPERATION “DÖRRKNACKNING HOS HEMMAFAMILJER” riskerar att få ett helt annat utfall än politikerna tänkt:

“Det är inte nödvändigtvis positivt att fler barn ska gå i förskola. För stora barngrupper och för lite personal kan i stället ha en negativ effekt på barnens utveckling.”

Läs mer >>