Denise Lopez: Främmande människor fostrar våra barn

Liten flicka”Jag fick ofta frågan från vänner och för mig okända i parkleken om hur jag stimulerade min son på dagarna när han inte fick vara med kompisar på dagis och leka?

För det fösta handlade det inte om att han inte fick, utan att vi behövde varandra. Jag stimulerade min son genom att umgås med honom; måla, läsa böcker, vara ute och leka i parken var vi flera timmar varje dag. Där träffade vi barnen från just förskolan ändå. Jag har vänner och familj med barn, så barn träffade han. Jag har ju velat ha barn och valt att skaffa barn så när han då är här, varför ska jag då stressa med att inte ta hand om honom?”

Läs mer >>

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla.