Stressforskningsinstitutet tar bort felaktig information från Sven Bremberg

Liten pojke

I Sverige har vi inte forskat under de senaste 30 åren vilken effekt förskolan har på barn. Ändå matas det ut forskningssammanställningar som sägs visa att på en mängd fördelar med förskola. Problemet är bara att det ofta är forskning från andra länder, forskning som egentligen handlar om något annat än förskolans effekt på barn, eller gammal forskning från 60-, 70- eller 90-tal när förskolan var utformad på ett helt annat sätt. Det gör att föräldrar får väldigt felaktig information.

Läs mer