Föräldraskap

Hemmaföräldrars nätverk ger föräldrar modet att våga följa sin magkänsla

Sverige har en väldigt styrande familjepolitik. De politiska ramarna är utformade så att föräldrar med ekonomiska styrmedel ska styras att leva på ett sätt som gynnar staten. Föräldrars styrs att välja standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från…
Read more