Fakta vs myter om anknytningsteorin

Gråtande spädbarn

Pixabay

I Sverige har vi ett antal forskningsförnekare som hindrar föräldrar från att få ta del av viktiga fakta kring vad små barn behöver. Det är förödande många gånger, eftersom forskningsförnekarna även har starka kopplingar till makten och används som redskap för att mata ut politiska förslag som kan vara direkt skadliga för små barn.

Läs mer

Stressforskningsinstitutet tar bort felaktig information från Sven Bremberg

Liten pojke

I Sverige har vi inte forskat under de senaste 30 åren vilken effekt förskolan har på barn. Ändå matas det ut forskningssammanställningar som sägs visa att på en mängd fördelar med förskola. Problemet är bara att det ofta är forskning från andra länder, forskning som egentligen handlar om något annat än förskolans effekt på barn, eller gammal forskning från 60-, 70- eller 90-tal när förskolan var utformad på ett helt annat sätt. Det gör att föräldrar får väldigt felaktig information.

Läs mer

Betyder inte barnens behov något, Timbro?

Susanne Nyman FurugårdFörslaget från Timbro om att halvera föräldraledigheten visar på stor okunnighet om vad små barn behöver för att få en trygg grund att stå på och minska risken för psykisk ohälsa senare i livet.Endast sex rader ägnas åt detta i den bakomliggande rapporten på 21 sidor. Med en enda källa som är 15 år gammal påstår Timbro att barns anknytning och hälsa inte skulle försämras av förslaget.

Läs mer >>

Barn som gått i stora barngrupper har fler beteendeproblem i skolan

Förskolebarn i NorgeI Sverige har det inte forskats under de senaste 30 åren på vilken effekt förskolan har på barn, men i Norge finns det mer ny forskning att ta del av, vilket jag delat till tidigare när det handlar om stress. Det här är knappast forskning som Folkhälsomyndigheten  kommer att dela, men själv tycker jag att det är viktigt att föräldrar får ta del av den nya forskning som finns kring förskolans effekt på barn.

Läs mer >>