Får ettåringar den närhet de behöver?

Foto: Janet McKnightFler barn börjar förskolan innan de fyllt två år. Helena Granström är skeptisk inför kvalitén på omvårdnaden.
Frågan är vilka förutsättningar som krävs för att en vuxen ska kunna erbjuda ett barn känslomässigt engagerad omvårdnad. Förmodligen underlättar det inte att ha ytterligare fyra ett- eller tvååringar att se efter, som i politikernas sällan realiserade utopi på tio barn och två vuxna i småbarnens grupper. Skolinspektionen granskade år 2015 situationen för de minsta barnen, och kunde konstatera att de på en femtedel av förskolorna inte gavs tillräcklig uppmärksamhet. Personalens lyhördhet för barnens behov bedömdes som otillfredsställande, och i vissa fall ”bestod kommunikationen med de yngsta barnen av tillsägelser och förmaningar”, en problematik direkt relaterad till barngruppens storlek.

Läs mer >>

Storebror ser dig och registrerar vilka som väljer bort förskola

Öppet brev till politikerna i Malmö, Göteborg och Stockholm:
Om ni nu ska använda kommuninvånarnas skattepengar till informationskampanjer eller dörrknackning när det gäller barnomsorgen, så föreslår jag att ni som ägnar er åt att jaga föräldrar som valt bort förskola eller valt att vänta, tänker ett varv till.
Nu senast i Göteborg vill ni dokumentera vilka föräldrar som valt bort förskola genom att göra ett utskick som de uppmanas att fylla i. Varför inte bara skicka ut information om förskolan? Varför måste ni specifikt registrera föräldrar som valt bort förskola. Det är inte en naturlag att barn måste gå i förskola.
Läs mer >>

Privata dagbarnvårdare ökar – trots motstånd från kommunerna

Skärmdump av artikelDet har länge varit känt att många kommuner motarbetar dagbarnvårdare. De kommunala fasas ut och vissa kommuner försämrar villkoren och motarbetar öppet de privata. De försvårar för föräldrar att hitta dagbarnvårdarna och ett vanligt knep under årens lopp har varit att säga till föräldrar: “Det är fullt hos dagbarnvårdarna, du får ställa dig i kö till förskola”. Och när dagbarnvårdarna frågar varför de aldrig får några ansökningar, så säger kommunen: “Nej, det är ingen som vill ha dagbarnvårdare”.

Läs mer

Alltfler börjar se systemkollapsen i familjepolitiken

BarnFlera partier har tagit bort familjepolitiken som ett politikområde – och det märks. När ingen tar ett helhetsgrepp så ser man hur en av pusselbitarna i familjepolitiken: förskolan får allt svårare att klara sitt uppdrag. Här har vi samlat flera intressanta artiklar som visar på hur allvarligt läget är.

Har förskolan blivit vår tids barnhem

Var kommer alla hyperaktiva barn ifrån? Är en vanlig fråga numera

Fel att utgå ifrån att alla barn behöver förskola

Forskning om förskolans effekt på barn saknas

Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa

När familjepolitiken krockar rakt in i verkligheten

Totalt kaos på underbemannad förskola

Barnen på förskolan fick inte gå ut på tre veckor

Utekläderna är mer som prydnad på förskolan

Sluta flumma med barns rättigheter

Det lilla försprång barnet får i förskolan är utraderat när barnet är tolv år