93 % av förskolorna fick anmärkning av Arbetsmiljöverket

 

När Arbetsmiljöverket genomförde en riktad tillsynsinsats av förskolorna i Stockholm, Uppsala och Gotlands län 2006 - så fick 117 förskolor av 126 någon form av anmärkning, alltså så stor andel som 93 procent av förskolorna. Totalt fick förskolorna ungefär 600 krav. 

 

Inspektionerna visade tydligt att det är vanligt med hög arbetsbelastning till följd av brist på vikarier, stora barngrupper och brist på hjälp med att prioritera arbetsuppgifter i verksamheten. Buller var också ett stort problem.

 

Källa: Stockholm City och svt

 

 


Första sidan