Länkar till privata familjedaghem i Solna:

Familjedaghem i Solna

Små havsstjärnorna

Information om hur du startar privat familjedaghem

Det här exemplet berör hur det går till att starta familjedaghem i Solna och belyser därför också de specifika villkor och ersättningsnivåer som gäller där. Men själva förfarandet att starta eget är likadant oavsett kommun.

Steg 1 Kontakta din kommun och be att få papper på vad som krävs för att starta eget som privat dagmamma.

Steg 2 Det enklaste är att sedan registrera en enskild firma och ansöka om F-skatt. Kostnad 1.000 kr för ansökan om namn hos Bolagsverket.

Några bra länkar att besöka är:

Nutek - planer
Nutek - starten
Bolagsverket - företagsregistrering
Försäkringskassan - företagare

Ekonomisk beräkning av intäkter och utgifter

Gränsen mellan del- och heltid är 30 tim/veckan. Det finns ingen övre tidsgräns. Barnen kan gå kvar t.o.m årskurs 3, men som skolbarn är ju ersättningen betydligt lägre - 19 850 kr/år.
Barn som går i annan verksamhet under delar av dagen kan få avdrag - det beror på den totala tiden. Det finns olycksfallsförsäkring för de barn som är boende i kommunen.
Det finns inga formella krav på utbildning - det kan ju finnas andra värdefulla erfarenheter.

Viktigt: Som egenföretagare får du betala alla sociala avgifter själv.

Verksamhetsberättelse

När du fått en bekräftelse på att din enskilda firma har fått namnet godkänt och att F-skatten är klar, så är nästa steg att skriva samman en verksamhetsberättelse och skicka in till kommunen. I verksamhetsberättelsen så berättar du om dig själv och hur du tänkt bedriva verksamheten, aktiviteter, mat osv. Du får alla uppgifter från kommunen vad de vill veta.

Se till att du har en egen kö av barn, så att du kan berätta hur många barn du har tänkt dig i ett första läge. I Solna får du betalt för dina egna barn om du tar dagbarn.

Kommunen gör sedan ett hembesök, så att du får presentera dig själv och din verksamhet närmare.

Du måste också kontakta polisen och be om ett utdrag ur Polisregistret. Utdraget skickar du in till kommunen.

"Många föräldrar vill bli egna dagbarnvårdare"

Föräldrar i åtta kommuner har hört av sig till Uddevallaföretaget Christella för att få hjälp med att bli dagbarnvårdare åt sina egna barn.
- Vi räknar med ännu större tillströmning när möjligheten blir mer känd, säger Lotta Jonasson vid Christella.

Läs mer >>

 


Första sidan